Το δάσος…

 • είναι ένα σπάνιο οικοσύστημα που εκτελεί χιλιάδες λειτουργίες και φιλοξενεί χιλιάδες ζωντανούς οργανισμούς

 • παράγει πολλά από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος

 • αυξάνει τη βροχόπτωση και φιλτράρει, συγκρατεί και αποθηκεύει το νερό

 • συγκρατεί τους δυνατούς ανέμους

 • ισορροπεί τις ακραίες θερμοκρασίες

 • ρυθμίζει το φως και μειώνει τους θορύβους

Ο ρόλος του περιαστικού δάσους είναι πολύ σημαντικός καθώς φιλτράρει την ατμόσφαιρα των πόλεων από τους ρυπαντές (δηλητηριώδη αέρια), προσθέτει οξυγόνο και μειώνει τους επιβλαβείς -για την υγεία των ανθρώπων- ήχους.

Υπολογίζεται ότι ένα εκτάριο δάσους μέσης παραγωγικότητας αποδίδει στην ατμόσφαιρα γύρω στα 2.500 χιλιόγραμμα οξυγόνου. Η ποσότητα αυτή επαρκεί για την ανανέωση του οξυγόνου που καταναλώνεται από 10 άτομα. Επιπλέον το δάσος έχει την ικανότητα να συγκρατεί αιωρούμενα σωματίδια (σκόνη), πολλαπλάσια του βάρους του φυλλώματός του (περίπου 48 τόνους σκόνης ανά εκτάριο!).

Οι αναδασώσεις…

Αποτελούν βασικό εργαλείο στην εφαρμογή ολοκληρωμένης δασικής πολιτικής και πραγματοποιούνται μόνο αν η φυσική αναγέννηση είναι αδύνατη ή δεν δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι αναδασώσεις δεν αποτελούν πανάκεια στην υποβάθμιση των δασικών βιοτόπων και δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός της δασικής διαχείρισης.

Βασικός στόχος των αναδασώσεων πρέπει να είναι η αποκατάσταση του δάσους ως οικοσύστημα και η προστασία της βιοποικιλότητας (συνυπολογισμός και άλλων ειδών εκτός από τα δενδρώδη είδη, θάμνοι, πόες, φρύγανα κτλ). Επιπλέον, ειδικότεροι στόχοι είναι η αποκατάσταση κατεστραμμένων ή υποβαθμισμένων περιοχών, η αισθητική βελτίωση του τοπίου, η ρύθμιση του μικροκλίματος σε αστικές περιοχές, η προστασία από τη διάβρωση του εδάφους, και η αντιπλημμυρική προστασία, καθώς και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την πανίδα.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τις δενδροφυτεύσεις, ειδικά σε περιαστικά δάση, είναι οι εξής:

 • η φυσική αναδάσωση αποτελεί την ιδεώδη αναδάσωση

 • μια (τεχνητή) αναδάσωση είναι δυνατή μόνο σε περιοχές που έχουν καταστραφεί από επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές (περισσότερες από 2 φορές μέσα σε λίγα χρόνια) και δεν θα μπορούσαν να αναδασωθούν φυσικά, λόγω έλλειψης σπόρων δέντρων

 • μια (τεχνητή) αναδάσωση είναι επίσης δυνατή σε περιοχές στις οποίες το έδαφος έχει διαβρωθεί σημαντικά από πλημμύρες

 • μια αναδάσωση πρέπει να ακολουθεί ή να εκμεταλλεύεται κατά το δυνατό τη φυσική διαδοχή, βάσει μελετών σχετικά με την προϋπάρχουσα δάσωση

 • πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο γίνεται ενδημικά είδη, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε οικολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, και είδη τα οποία ευνοούν τη βελτίωση του εδάφους και τη δημιουργία της κατάλληλης για την περιοχή πανίδας

 • τα νερά δέντρα πρέπει να λαμβάνουν φροντίδα τουλάχιστον για τρία χρόνια: να αφαιρείται η ανταγωνιστική βλάστηση, να λιπαίνονται κατάλληλα την ανοιξιάτικη περίοδο, να προστατεύονται από την ανεξέλεγκτη βόσκηση αλλά και από τις πυρκαγιές και να ποτίζονται κάθε 10-15 μέρες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.