Το δάσος…

  • είναι ένα σπάνιο οικοσύστημα που εκτελεί χιλιάδες λειτουργίες και φιλοξενεί χιλιάδες ζωντανούς οργανισμούς

  • παράγει πολλά από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος

  • αυξάνει τη βροχόπτωση και φιλτράρει, συγκρατεί και αποθηκεύει το νερό

  • συγκρατεί τους δ...

Continue reading ...