Η επαγγελματική εμπειρία και η συνεχιζόμενη κατάρτισή μου αφορούν: έργα εταιρικής υπευθυνότητας και επικοινωνίας, CSR γενικότερα, cause-related marketing, fundraising, project management, δημοσιότητα, αλλά και επιστημονική και νομική τεκμηρίωση για έργα που άπτονται του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης. 

Έχω αναπτύξει ιδιαίτερα τις ικανότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση του φυσικού αντικειμένου ενός έργου, καθώς και τις γνώσεις σχετικά με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσα από τη συμμετοχή στη συγγραφή και την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για διακρατικά έργα. Συνεργάστηκα για αρκετά χρόνια με Ελληνικές μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας.

Συμμετέχω, επίσης, εθελοντικά σε δραστηριότητες και εύρεση πόρων για Ελληνικούς περιβαλλοντικούς και ανθρωπιστικούς φορείς.

Από το 2014, εργάζομαι για τη νέα πρόκληση και περιπέτειά μου: το διδακτορικό μου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης τοπικών κοινοτήτων (sustainable community development), στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser, στον Καναδά.

Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να δείτε ενδεικτικά έργα μου.

Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι:

www.econews.gr

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_el.htm

www.oikologos.gr

www.guerrillagardening.org/ 

www.rockefellerfoundation.org/impacts-adaptations/ 

www.ideastransformlandscapes.org/ 

www.mappinglife.org/  

www.sfu.ca/cscd.html Centre for Sustainable Community Development @ SFU (Canada)

http://unsdsn.org/ UN Sustainable Development Solutions Network

www.iclei.org Local Governments for Sustainability

 

Make a free website with Yola